Piyasa Öncesi İşlem Platformu (POİP) Nedir

Aşağıdaki yazının tüm içeriği, Borsa İstanbul kaynağına dayanmaktadır. Virgülüne dahi dokunulmamıştır.


Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP), halka açık ortaklık statüsünde bulunan, ancak payları Borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenecek Platformda işlem görmesi için oluşturulmuştur.

Paylarının Platformda işlem görmesi için başvuruda bulunacak halka açık statüdeki ortaklıklar, Borsaya yapılacak başvurudan önce, esas sözleşmelerinde işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici hüküm bulunması durumunda öncelikle Kurul nezdinde gerekli ana sözleşme değişikliklerini yerine getirirler.

Ortaklıklar, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış izahnamenin onaylanması için Kurula başvururlar. Ayrıca söz konusu ortaklıkların Borsaya yapılacak başvuru sonrasında MKK nezdinde ihraççı üye kaydının yapılması ve KAP üyelik sürecinin tamamlanması zorunludur. MKK tarafından paylarının ihraççı hesaplarında kayden oluşturulduğu yazılı olarak Borsa’ya bildirilen ve KAP Üyeliği tesis edilen ortaklıklardan, esas sözleşmesi ve izahnamesi Kurul tarafından onaylananlar, onaylı izahname, yürürlükteki ana sözleşme ile MKK nezdinde üyelik işlemlerini tamamladıklarına ilişkin bilgileri KAP’ta ilan ederler ve Platformda işlem görmek üzere Kurulca belirlenen tüm şartları yerine getirdiklerini kamuya duyururlar.

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan ortaklıkların paylarının PÖİP’te işlem sırasının açılabilmesi için;

Ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi

  • 10 Milyon TL’ye kadar olan ortaklıklar için sermayenin %15’ine,
  • 10 Milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayenin % 5’ine
  • 100 Milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayenin % 3’üne

tekabül eden tutarda payın MKK nezdinde Borsa’da işlem görebilir şekilde kayden oluşturulması gerekir.

Ortaklık payları, MKK’da kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Borsa Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, KAP’ta Borsa tarafından yapılacak duyuruyu takip eden ikinci iş günü kota alınmaksızın Platformda işleme açılır.