Borsa Nedir

Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer. Sanıyorsanız

Borsa Nedir

Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel sözlüğünde BORSA'yı böyle tanımlamıştır. 

Çeşitli borsa tanımları mevcut olsa da biz daha basit ve herkesin anlayacağı bir dil kullanmayı tercih ediyoruz.

Borsa alım-satım, değiş-tokuş işlemlerinin yapıldığı, tacirlerin, tüccarların, hissedarların, mallara  ya da hisselere sahip olmak isteyenlerin, ya da bunları satmak amacında olanların bu işlemleri yaptıkları alan, yer olarak tanımlayabiliriz.

Tabiki devlet kontrolünde olması gereklilik olsa da, TDK da bu konuya "devlet denetimi altında iş yaptıkları yer" olarak da dikkat çekse de,  değer biçilebilecek her şeyin bir borsası olabilir. Ticaret Borsası, Altın Borsası, Canlı Hayvan Borsası, Et Borsası, Cep Telefonu Borsası, coin, pamuk, tütün, şeker, kuş, horoz, köpek...

Çeşitli borsaların olduğunu söylemiştik. Her borsa kendini farklı tanımlar. Her borsanın farklı görevleri vardır. Örneğin, Ticaret Borsaları, Borsaya dahil maddelerin ,ki bunlar kanunla belirlenmiştir , borsada alım-satımını tanzim ve tescil eder, günlük fiyatları tespit ve ilan eder ve ilgili kanunun gerektirdiği iş ve işlemleri yapar.

Burada borsaprogrami.com'un Borsa tanımı size aktarmak isteriz. Bize göre BORSA: Değer biçilebilecek bir şeyi, o değere sahip alıcı grubu ve o değeri almak isteyen satıcı grubunun belirli bir ortamda alım-satım, değiş-tokuş işlemlerini yapmalarını sağlayan yerdir.Bu yerin ve grubların fiziki olarak olup olmamasının bir önemi de yoktur.