Sermaye Artırımı Nedir ve Nasıl Yapılır

Merhaba Borsa Sevenler, Yatırımcılar

Bu yazımızda Sermaye Artırımı ile ilgili bilgiler verilecektir. Yazıyı okuduğunuzda Sermaye artırımının ne olduğu, çeşitleri, süreçleri ve hesaplanması konusunda fikir edinebileceksiniz. Konuya oldukça anlaşılır bir şekilde kısaca değinilmeye çalışılacak ve detaylar için diğer konularımıza yönlendirmeler yapılacaktır. Yasal mevzuata girilmeyecektir. Bu nedenle genel bir yazı okuyacaksınız. Okuduğunuz için şimdiden teşekkürler.

Sermaye Artırımı Nedir

Bir şirketin sermayesinin arttırılmasıdır. :) Evet bu kadar basit.

Peki SERMAYE nedir? Türk Dil Kurumu'na göre (TDK, erişim 24 Ekim 2020)
 (serma:ye), Farsça ser + māye 1. isim, ekonomi Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal:       "Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir." - Aka Gündüz  2. isim Varlık, servet.  3. isim, mecaz Konu:       "Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu." - Refik Halit Karay  4. isim, mecaz Genelev kadını.  

Ekonomi alanında Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal olarak bilinmektedir.

Sermaye Artırımı Neden Yapılır?

Birçok nedenle sermaye artırımına gidilebilir. Sermaye artırımı, şirketin kültürü, vizyonu, misyonu doğrultusunda da olabilir, şirket yapısının güçlendirilmesi amacıyla da olabilir. Enflasyon karşısında değer kaybeden sermayenin düzeltilmesi için de olabilir. Yeni yatırımlar için de olabilir. Bunlar iyiniyetle kabul edilebilir nedenler. Peki size bir sır vereyim, her zaman her şirket iyiniyetle sermaye artırımı yapmayabilir. Borçlarını ödemek, yüksek oranlarda kredi çekmek, yüksek oranlarda devir ve satış yapmak için de sermaye artırımına gidilebilir.

Sermaye Nasıl Artar? Kaç Çeşit Sermaye Artımı Vardır?

Şirketlerin sermayelerinin artırması için gereken en önemli nokta kaynaktır. Bizim konumuzda Kaynak = PARA'dır. Sermayenin tanımında, para ya da paraya çevrilebilir mallarının sermayeyi oluşturduğunu yazmıştık. O yüzden bir şirket sermayesini artıracaksa PARA'ya ihtiyacı olacaktır. Para ya iç kaynaklardan temin edilecek (şirket karının kullanılması, taşınamaz satışı ve ya kira gelirleri, vb.) ya da dış kaynaklardan (ortaklar ya da ortak olmak isteyenler) karşılanacaktır.

1-Bedelli Sermaye Artırımı: Bedelinin ödenmesi şartıyla yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Sermaye artırımı dış kaynaklardan temin edildiği için BEDELLİ olarak adlandırılmıştır. Burada değinilmesi gereken bir nokta da Rüçhan Hakkı ve Halka Arzdır. Yeni hisse senetlerinin öncelikle ortakların satın alma hakkı olduğu durum Rüçhan Hakkı olarak bilinir. Eğer mevcut ortaklara bir öncelik tanınmıyorsa (yani herkes aynı anda hisselerden alabiliyorsa) bu da Halka Arz olarak bilinir. Burada bahsedilen Halka Arz herkesin bildiği bir Halka Arz olayından küçük farklılıklarla ayrılmaktadır.
Hemen belirtelim bu konun detayı ve hesaplamasını: Bedelli Sermaye Artırımı Hesaplama sayfasında bulabilirsiniz.

2-Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirket burada da yeni hisse senetleri çıkaracaktır. Tek bir farkla: Şirketin sermaye bedelini kendi iç kaynaklardan karşılayarak yapmasıdır. Yatırımcılar arasında en çok sevilen bir sermaye artırımı şeklidir. Çünkü burada yatırımcılar herhangi bir bedel ödemezler. Bu konun detayı ve hesaplamasını da: Bedelsiz Sermaye Artırımı Hesaplama sayfasında bulabilirsiniz.

Bedelli - Bedelsiz Farkları

devam edecektir...